Hello beautiful
Student - Photography - Daydreaming - Not giving a fuck
Home Theme Ask me anything Submit

bosayasayangenc:

adriandanhayaller:

Sahilde koşarken öldürülen üç çocuğu gör dünya!

Kundaklanması gerekirken kefenlenen o bebeği gör dünya!

Sevdiği adama son kez bakan o kadını gör dünya!

Oğluna son kez sarılan babayı gör dünya!

Elleri boğazında ağıt yakan babayı gör dünya!

Katili,katliamı gör dünya!

Nolur susma dünya!

GAZZE’Yİ GÖR DÜNYA!

KATİL İSRAİL

(via sonordinaryus)

anonim geldiğinde ben

asosyallikkralicesi:

image

(Source: morfinalanzurafa, via yollukaplumbaga)

pembebeneklipanda:

leylimley:

dfghjkjhghj

Herkesin komik bulduğu gülmediğim postlar yerine buna güldüm fdsmlkdsf

(Source: sevilmeyenadaminsigarasi, via yollukaplumbaga)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
cript end -->